Tour Tây An Trung Quốc
  • 7 ngày 6 đêm
    31/8; 19/9; 17/10
    Tây An Trung Quốc - hay Trường An, là một trong bốn kinh đô vĩ đại được sánh ngang với Cairo, Rome và Athens. Các triều đại Chu, Tây Hán, Tần, Tùy, Minh, Đường đều lấy Tây An làm kinh đô. Trường An cũng là nơi các thương gia Trung Hoa tập kết hàng hóa, tơ lụa để bắt đầu chuyến đi dài đằng đẵng đến Đôn Hoàng, Kashgar và xuyên qua nhiều quốc gia tới tận La Mã.
    Giá: 22,900,000 đ Chi tiết