CẬP NHẬT GIÁ VÉ MÁY BAY HÀ NỘI – CÔN ĐẢO KHỨ HỒI THÁNG 9,10,12, 12/2023

21/08/2023 8:09 Sáng

Vietnam Tourist cập nhất giá vé máy bay giá rẻ Hà Nội – Côn Đảo tháng 9, 10, 11, 12 năm 2023

Bán từ 01 vé – tối đa 20 vé/1 booking 

✅Thời gian: 3 ngày 2 đêm, Tháng 9,10, 11 năm 2023

✅Giá chỉ từ : 3.650.000 đồng/vé 

✅Hãng bay: Bambo Airway ( Bay thẳng Hà Nội – Côn Đảo & Côn Đảo – Hà Nội)

☎️THÁNG 9

👉 Ngày 22-24/9: 13:10 -16:00 => Giá 4.250.000 đồng/vé
👉 Ngày  28-30/9 : 11:10-11:50=> Giá 3.900.000 đồng/vé
👉Ngày  29-1/10: 13:40 -16:35 => Giá 4.150.000 đồng/vé

☎️THÁNG 10:

👉Ngày  1-3/10 : 11:10 -11:50 => Giá 3.650.000 đồng/vé
👉Ngày  3-5/10 : 13:40- 16;35 => Giá 3.650.000 đồng/vé
👉Ngày  4-6/10: 5:25-7:55 => Giá 3.650.000 đồng/vé
👉Ngày  10-12/10: 13:40-16:35 => Giá 3.650.000 đồng/vé
👉Ngày  13-15/10 : 7:25-10:25 => Giá 4.300.000 đồng/vé
👉Ngày  13-15/10 : 11:10-11:50 => Giá 4.100.000 đồng/vé
👉Ngày  15-17/10 :13:40-16:35 =>Giá 3.650.000 đồng/vé
👉Ngày  18-20/10: 11:10-11:50 => Giá 3.650.000 đồng/vé
👉Ngày  20-22/10 :13:40-16:35 =>Giá 4.300.000 đồng/vé
👉Ngày  21-23/10: 13:40 -16:35 => Giá 4.300.000 đồng/vé
👉Ngày  24-26/10: 13:40 -16:35=> Giá 3.650.000 đồng/vé
👉Ngày  26-28/10: 13:40-16:35=>Giá 3.650.000 đồng/vé
👉Ngày  27-29/10 : 5:55-7:55=> 4.150.000 đồng/vé
👉Ngày  27-29/10 :11:10-11:50=>Giá 4.300.000 đồng/vé

☎️THÁNG 11:
👉Ngày  3-5/11 : 11:10 -11:50 => Giá 4.300.000 đồng/vé
👉Ngày  2-4/11 : 13:40-16:35 =>Giá 3.650.000 đồng/vé
👉Ngày  7-9/11 : 7:25-11:50=> Giá 3.650.000 đồng/vé
👉Ngày  9-11/11 : 13:40 -16:35 => Giá 3.650.000 đồng/vé
👉Ngày  10-12/11 : 11:10 -11:50 => Giá 4.300.000 đồng/vé
👉Ngày  11-13/11: 5:25 -10:25 => 4.150.000 đồng/vé
👉Ngày  11-13/11: 11:10-11:50=> Giá  4.250.000 đồng/vé
👉Ngày  12-14/11 : 11:10 -11:50 => Giá  3.550.000 đồng/vé
👉Ngày  13-15/11 : 11:10- 11:50 => Giá  3.550.000 đồng/vé
👉Ngày  13-15/11: 5:55-7:25 => Giá  3.300.000 đồng/vé
👉Ngày  17-19/11 : 7:25 -10:25 => Giá 4.300.000 đồng/vé
👉Ngày  19-21/11 : 11:10 -11:50 =>Giá 3.650.000 đồng/vé
👉 Ngày  21-23/11: 13:40-16:35=>Giá 3.650.000 đồng/vé
👉Ngày  23-25/11: 13:40-16:35=>Giá 3.650.000 đồng/vé
👉Ngày  24-26/11 : 11:10 -11:50 => Giá 4.100.000 đồng/vé
👉Ngày  25-27/11: 7:25-7:55 => Giá 4.150.000 đồng/vé
👉Ngày  26-28/11 : 11:10-16:35 =>Giá  3.900.000 đồng/vé

Liên hệ : Vietnam Tourist 
Địa chỉ : 110 Lạc Long Quân Tây Hồ Hà Nội

Điện thoại: 02437228112